Nieuw bij Junior Einstein


Reis rond de wereld

Hoeveel is er gegooid met twee dobbelstenen? [1]

Teken het aantal stippen op de dobbelsteen [1]

Versje cijfer 5

Versje cijfer 4

Feit en mening

Probleem en oplossing [2]

Onderwerp en hoofdgedachte

Woorden met -eeuw, -ieuw- en -uw

Woorden met ge-

Woorden met be-

Woorden met schr-

Woorden met twee of meer medeklinkers

Woorden met -ieuw

Kommagetallen delen door 1.000

Kommagetallen delen door 10

Meervouden: plak er -'s achter

Breuken vereenvoudigen

Een breuk groter dan 1 vermenigvuldigen met een heel getal

Gelijknamige breuken groter dan 1 bij elkaar optellen (middenbouw)

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 bij elkaar optellen (bovenbouw)

Opbouw van kommagetallen

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 100 (2 decimalen)

Breuk groter dan 1 aftrekken van een heel getal (middenbouw)

Heel getal optellen bij een breuk groter dan 1

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1.000 (1 decimaal)

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 bij elkaar optellen (middenbouw)

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken (middenbouw)

Heel getal optellen bij een breuk kleiner dan 1

Woorden met ch of cht

Trappen van vergelijking: regelmatige woorden

Trappen van vergelijking: woorden op f of s

Zet een rondje om het juiste aantal plaatjes [2]

Trek een lijn naar de juiste dobbelsteen [2]

Werkblad dobbelsteen: kleur het aantal stippen [1]

Versje cijfer 3

Versje cijfer 1

Tijdsvolgorde [2]

Verwijswoorden

Probleem en oplossing [1]

Woorden met be-, ge- en ver-

Woorden met -eeuw

Woorden met sch-

Woorden met sch- en schr-

Woorden met -oei

Kommagetallen met elkaar vermenigvuldigen

Kommagetallen vermenigvuldigen met een heel getal

Kommagetallen vermenigvuldigen met 1.000

Kommagetallen vermenigvuldigen met 10

Splitsingen van 10

Gelijknamige breuken groter dan 1 bij elkaar optellen (bovenbouw)

Woorden op baar, loos, ling of ont

Gelijknamige breuken groter dan 1 van elkaar aftrekken (middenbouw)

Woorden met s of z

Ongelijknamige breuken kleiner dan 1 bij elkaar optellen (plus niveau)

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1 (2 decimalen)

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1.000 (2 decimalen)

Teller en noemer

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 10 (1 decimaal)

Wat zijn kommagetallen?

Ongelijknamige breuken kleiner dan 1 bij elkaar optellen (gemiddeld niveau)

Wat is een breuk?

Woorden met v of f

Woorden met eeuw, ieuw of uw

Trappen van vergelijking: onregelmatige woorden, klinker valt weg

Ongelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken (gemiddeld niveau)

Hoeveel is er gegooid? [2]

Trek een lijn naar het cijfer [1]

Hoeveel stappen mag je vooruit? [1]

Versje cijfer 2

Hele uren op de klok

Klokkijken moeilijk? Met deze leeropdracht leer je heel goed de hele uren op de klok! Benieuwd naar de uitleg en de vragen?

Breuken gelijknamig maken

Weet jij hoe je ongelijknamige breuken gelijknamig maakt?

Tijdsvolgorde [1]

Sleutelwoorden en details

Woorden op -ig en -lijk

Woorden op -ig, -lijk en -ing

Woorden op -ig, -lijk, -heid en -teit

Woorden met de plaagletter r

Woorden met -ooi

Woorden met -ng en -nk

Kommagetallen vermenigvuldigen met 100

Kommagetallen delen door 100

Kommagetallen afronden

Woorden met x, y, q

Ongelijknamige breuken groter dan 1 bij elkaar optellen (plus niveau)

Schrijf het woord als kommagetal

Hoe maak je een breuk gelijknamig?

Hoe schrijf je een breuk?

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 van elkaar aftrekken (bovenbouw)

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 10 (2 decimalen)

Een breuk vermenigvuldigen met een heel getal (verkorte manier)

Wat zijn ongelijknamige breuken?

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 100 (1 decimaal)

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1 (1 decimaal)

Breuk kleiner dan 1 aftrekken van een heel getal

Wat zijn gelijknamige breuken?

Woorden met au(w) of ou(w)

Meervouden: plak er -s achter

Trappen van vergelijking: onregelmatige woorden, verdubbeling van medeklinker

Ongelijknamige breuken groter dan 1 van elkaar aftrekken (gemiddeld niveau)