Terug
 

Schrijf je een i of een ie? Zet ze in het juiste rijtje [1]

Schrijf je een i of een ie? Zet ze in het juiste rijtje [1]

 
 

Zet de woorden in het goede rijtje.


i ie
verlies
spiegel
riool
minuut
piramide