Terug

Welk zinsdeel vind je voor de persoonsvorm? [3]

Welk zinsdeel vind je voor de persoonsvorm? [3]

 

De boer verbouwt de gewassen.