Terug

Schrijf het Engelse leenwoord op [2]

Schrijf het Engelse leenwoord op [2]

 

Welk leenwoord hoor je? Schrijf op.

 

 

 

 

 

multiple choice