Terug

Schrijf het Engelse leenwoord op [4]

Schrijf het Engelse leenwoord op [4]

 

Welk leenwoord zie je? Schrijf op.

 

 

training
 

 

scooter