Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [5]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [5]

 
Piet gaat (doorgaan, tt) maar door met de moeilijke opdracht.