Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [8]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [8]

 
De generaal keek (neerkijken, vt) neer op zijn troepen en was tevreden.