Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [8]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [8]

 
Hans en Ingrid hielden (vrijhouden, vt) een plaatsje in hun agenda's vrij.