Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [1]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [1]

 
 
De tuinder heeft de bomen voor de winter gesnoeid (snoeien, vd).