Terug
 

Klik de lidwoorden aan [6]

Klik de lidwoorden aan [6]

 
 
Klik aan: lidwoord(en)

Tijdens
het
reces
is
de
ministerraad
alsnog
bijeengekomen.
Tijdens
het
reces
is
de
ministerraad
alsnog
bijeengekomen.