Terug

Schrijf het Engelse leenwoord op [6]

Schrijf het Engelse leenwoord op [6]

 

Welk leenwoord hoor je? Schrijf op.

 

 

 

 

 

flat