Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [1]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [1]

 
De docent lost (oplossen, tt) alle puzzels voor de kinderen op.