Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [4]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [4]

 
De winkelier schetste (schetsen, vt) een rooskleurig beeld van het nieuwe product.