Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [2]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [2]

 
Marie woonde (bijwonen, vt) iedere bijeenkomst van de VVD bij.