Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [8]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [8]

 
Jan sneed (afsnijden, vt) een lekker stukje verse worst af.