Terug

Vul de juiste vorm in van het hulpwerkwoord en vul het voltooid deelwoord in (t)

Vul de juiste vorm in van het hulpwerkwoord en vul het voltooid deelwoord in (t)

 
De beste man heeft (hebben, tt) altijd voor vrede en verdraagzaamheid gepredikt (prediken, vd).