Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in (d)

Vul de juiste vorm van het werkwoord in (d)

 
Door zijn ziekte is hij al drie jaar aan huis gekluisterd (kluisteren, vd).