Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [6]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [6]

 
Dit heeft weinig afgeweken (afwijken, vd) van voorgaande jaren.