Taal
Filters

Groep

Vak

Type

Het kind kan in betekenisvolle verhoudingssituaties een deel van een hoeveelheid
Bijvoorbeeld: 3/8 deel van 24 kinderen, dat zijn 9 kinderen, en omgekeerd: 9 van de 27 kinderen, dat is 1/3 deel.
Verbinden van klankgroepen tot woorden
De leerling kan klankgroepen verbinden tot woorden. (ontwikkeling fonologisch bewustzijn)
Het kind kan in betekenisvolle verhoudingssituaties aantal en/of prijs berekenen.
Bijvoorbeeld via verdubbelen, halveren, vermenigvuldigen.
Opdelen van woorden in klankgroepen
De leerling kan woorden opdelen in klankgroepen. (ontwikkeling fonologisch bewustzijn)
Het kind kan kritisch denken en redeneren over het rekenen met de rekenmachine.
Opdelen van zinnen in woorden
De leerling kan een zin opdelen in woorden. (ontwikkeling fonologisch bewustzijn)
Het kind kan kritisch beoordelen, wanneer gebruik van een rekenmachine handig is.
Inzicht in grammaticale principes
De leerling heeft inzicht in grammaticale principes, zoals het afleiden van het onderwerp, de persoonsvorm, het werkwoordelijk gezegde en het onderscheiden van delen van dat gezegde.
Het kind kan een geheel getal vermenigvuldigen met een breuk en omgekeerd.
Bijvoorbeeld: 6 x 3/5; 3/4 x 12
Inzicht in basale grammaticale principes
De leerling heeft inzicht in basale grammaticale principes, zoals het afleiden van de persoonsvorm en het onderwerp in een zin.