Taal oefenen

Werkbladen

In deze omgeving is een groot aantal werkbladen voor taal en spelling opgenomen. De werkbladen zijn te downloaden en te printen, zodat ook op papier geoefend kan worden. De werkbladen sluiten aan op de online oefeningen op de website en dus ook op de lesstof en de kerndoelen die in het basisonderwijs worden gehanteerd. Deze werkbladen zijn een verantwoorde toevoeging voor het taalonderwijs.
Geschikt voor groep: