Taal oefenen

Ondersteunende materialen

Het ondersteunend materiaal voor taal bestaat uit kaarten en geheugensteuntjes, passend bij verschillende spellingregels en taalmoeilijkheden. Het materiaal bevat een kort overzicht van bepaalde regels en valkuilen omtrent de Nederlandse taal. Realistische voorbeelden en een heldere opmaak zorgen ervoor dat kinderen de regels makkelijker kunnen onthouden. Voor verschillende leeftijden is er passend materiaal te vinden, dat aansluit op de lesstof en de kerndoelen van het basisonderwijs. Dit maakt het ondersteunend materiaal voor taal een verantwoorde toevoeging aan het onderwijs.
Toon materialen geschikt voor groep: