Taal
Filters

Groep

Vak

Type

Het kind heeft inzicht in vermenigvuldigen en delen met decimale getallen.
Bijvoorbeeld: Waarom mag je bij delen met decimale getallen beide getallen met hetzelfde getal vermenigvuldigen en krijg je toch hetzelfde antwoord?
Gekoppelde takenlijsten
Het kind begrijpt vermenigvuldigen en delen met factor 10 en 100.
Bijvoorbeeld: - 5 x 4 = 20 dan is 0,5 x 4 = 2 en 5 x 0,4 = 2 en 5 x 0, 04 = 0,2; - 4 x 25 = 100, dan is 4 x 2,5 = 10 en 4 x 0,25 = 1; - 20 : 5 = 4, dan is 20 : 0,5 = 40; 2 : 0,5 = 4.
LiveView en LiveStream
Het kind kan kritisch denken en redeneren over vermenigvuldigen en delen in
Resultaten - Weektaakrapport: bekijk de resultaten van de weektaak
Het kind kan schattend vermenigvuldigen en delen onder 100.000 in contextsituaties
Bijvoorbeeld: 75 x 4,89 is ongeveer 75 x 5,00. De uitkomst is iets minder; 3000 : 0,49 is ongeveer 3000 : 0,5. De uitkomst is dan iets meer. Het kind kan zijn berekeningen en redeneringen uitleggen.
Live meekijken met je kinderen
Het kind kan vermenigvuldigen en delen met decimale getallen onder
Hieronder vallen compenseren, herhaald aftrekken, analogie, omvormen, splitsen, volgorde verwisselen en de inverse relatie tussen vermenigvuldigen en delen Bijvoorbeeld: 8 x 7,5 = 4 x 15; 12 x 3,99 = 12 x 4 - 12 x 0,01; 35 : 2,5 = 70 : 5.
Resultaten - Weektaakrapport: bekijk de resultaten van de weektaak