Taal
Filters

Groep

Vak

Type

Het kind kan uitleggen waarom delen door een decimaal getal dat kleiner is dan 1
Bijvoorbeeld: 4 x 2,25; 12 x 2,5; 10 : 2,5; 4 : 0,2;1,6 : 4.
Instellingen
Het kind kan schattend vermenigvuldigen en delen met hele getallen.
Het kind kan op basis daarvan eventueel nog een correctie toepassen. Het kind kan zijn berekeningen en redeneringen uitleggen.
Accounts voor je leerlingen aanmaken
Het kind weet wat de deelbaarheid van getallen betekent en kan dit uitleggen.
Klokkijken, hoe leren kinderen dat?
Het kind kan met inzicht efficiënt vermenigvuldigen en delen (ook met rest).
Hierbij worden strategieën en procedures gekozen op basis van inzicht in eigenschappen van en relaties tussen getallen en bewerkingen. Het kind kan de gekozen strategieën, procedures en de berekeningen toelichten in woorden en op papier.
Help ik heb een toets!
Het kind kan kritisch denken en redeneren over vermenigvuldigen en delen met
Voornaamwoorden: hun en hen