Terug

Wat is het onderwerp in de zin? [5]

Wat is het onderwerp in de zin? [5]

 
Wij praatten tien minuten.
Wij