Taal

Inzicht in basale grammaticale principes

De leerling heeft inzicht in basale grammaticale principes, zoals het afleiden van de persoonsvorm en het onderwerp in een zin.