Taal oefenen
Taal groep 6
Spelling

Taal groep 6 - Spelling

Schrijf je een -s- of een -z-?
Schrijf je een -v- of een -f-?
Schrijf je een -ei- of een -ij-?
Schrijf je een -ng- of een -nk-?
Schrijf je een -i- of een -ie-?
Schrijf -sch- voor of achter het woord