Taal oefenen
Taal groep 6
Woordvorming

Taal groep 6 - Woordvorming

Meervoud: -en (woord verandert niet)
Meervoud: -en (woord verandert)
Meervoud: -en (verdubbeling van medeklinker)
1
2
3
4
Meervoud: -en (gemengd)