Taal

Meervouden: verdubbeling van medeklinker

Onthouden

Hoor je een korte klinker aan het eind van een lettergreep?
Ga dan met twee dezelfde medeklinkers door.

Korte klinkers zijn a, e, i, o en u.
Kijk maar eens naar de volgende woorden:
 

kno | pen De o klinkt als oo, dus één medeklinker.
knop | pen     De o klinkt als o, dus dubbele medeklinkers.

 

Woorden met korte klinkers
1671 bakken
voetballen  

bessen
klemmen
blikken
vissen

mollen
bloembollen
hutten
huismussen


 


De onbeklemtoonde i.

Valt de klemtoon niet op de i, dan schrijf je meestal één medeklinker.

Onbeklemtoonde i
perziken > De klemtoon valt op per > Je schrijft na de i één k in het meervoud.
haviken > De klemtoon valt op ha > Je schrijft na de i één k in het meervoud.
perziken
> De klemtoon valt op per
> Je schrijft na de i één k in het meervoud.

haviken
> De klemtoon valt op ha
Je schrijft na de i één k in het meervoud.
Je schrijft na de i één k in het meervoud.

Toch zijn er uitzondering, bijvoorbeeld: kennissen
De klemtoon valt niet op de i, toch schrijf je in het meervoud issen.

Let op de stomme e: In veel woorden hoor je een u aan het eind van
een lettergreep, maar je schrijft een e.