Terug

Wat is het onderwerp in de zin? [1]

Wat is het onderwerp in de zin? [1]

 
 
De gelovige opent de ogen.
De gelovige