Terug

Zet de persoonsvorm in het enkelvoud of meervoud [3]

Zet de persoonsvorm in het enkelvoud of meervoud [3]

 

De agressieve hond beangstigde de man geenszins.