Terug

Zet de persoonsvorm in het enkelvoud of meervoud [4]

Zet de persoonsvorm in het enkelvoud of meervoud [4]

 

De familie verkocht het dure huis.