Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in (s-woorden) (stam +t)

Vul de juiste vorm van het werkwoord in (s-woorden) (stam +t)

 
Joost leest (lezen, tt) het spannende boek in één avond uit.