Terug

Klik de zelfstandige naamwoorden aan [4]

Klik de zelfstandige naamwoorden aan [4]

 
Klik aan: zelfstandige naamwoord(en)/eigenna(a)m(en)

Erna is lang ziek geweest.