Taal

Zelfstandige naamwoorden

Wat is een zelfstandig naamwoord?

Het woord zegt het al; het geeft een zelfstandigheid aan.
Het zijn woorden die dus slaan op een bepaald 'iets'.
 

Hoe herken je zelfstandige naamwoorden?
 

1   Zelfstandige naamwoorden kunnen zowel concrete als abstracte zaken zijn.

 

Concreet betekent dat het vorm en inhoud heeft.
Je kunt het zien of aanraken.
Abstract betekent dat het niet tastbaar is.
Het is niet echt.
Concrete of abstracte zaken

Concrete zaken

Personen (moeder, opa, Lies, Bart…)
Dieren (hond, kat…)
Dingen (lepel, lamp, auto, kast…)
Landen en plaatsen (Frankrijk, Amsterdam, zolder, woorkamer...)
 

Voorbeeldzinnen:

De schipper bestuurt het schip.
De hond is erg lief.
Ik ga met de auto.
We gaan naar Amsterdam.
 

Abstracte zaken

Gevoelens (liefde, haat, honger, angst…)
Tijdsruimten (dag, uur, minuut…)
Eigenschappen (grootte, dikte, hoogte…)
Gebeurtenissen (ontmoeting)
Denkbeeldige personen of zaken (elfen, heksen, luilekkerland...)
 

Voorbeeldzinnen:

De liefde voor Ilse ging niet voorbij.
Over een uur gaan we naar huis.
De hoogte van de toren is dertig meter.
De heksen vliegen op een bezem.

 

 

2   Zelfstandige naamwoorden zijn woorden waar je een lidwoord (de, het, een) voor kunt zetten.

 

Met lidwoorden
de opa
de hond
de lepel
het (drukke) Amsterdam
de liefde
het uur
de grootte
de ontmoeting

 

Let op!
Het lidwoord hoeft er niet altijd bij te staan!

Het lidwoord staat er niet altijd bij...
Moeder gaat koekjes bakken.
Vader is vijf jaar voorzitter geweest.
de moeder en de koekjes
de vader en de voorzitter
Moeder gaat koekjes bakken.
de moeder en de koekjes

Vader is vijf jaar voorzitter geweest.
de vader en de voorzitter

 

3    Van veel zelfstandige naamwoorden kan een verkleinwoord gemaakt worden. 

 

Verkleinwoorden
de dwerg
de kat
de kring
het uur
het dwergje
het katje
het kringetje
het uurtje

 

 

4    Veel zelfstandige naamwoorden kun je in het meervoud zetten of enkelvoud.

 

Meervoud of enkelvoud
de stoel
het paard
de boot
de minuut
de stoelen
de paarden
de boten
de minuten