Terug

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [1]

Vul de juiste vorm van het werkwoord in [1]

 
 
Julia sloot (sluiten, vt) haar ogen en slaakte een zucht.