Taal
 

Verleden tijd

Verleden tijd

Geschikt voor groep:

De verleden tijd geeft aan dat iets al gebeurd is. In de verleden tijd kan een werkwoord zwak of sterk zijn. Bij zwakke werkwoorden kom je tot de juiste spelling van het woord door de regels op de juiste manier toe te passen. Sterke werkwoorden veranderen van klank (lopen - liep). Deze moet je uit je hoofd leren. Dit ondersteunend materiaal kan een waardevolle toevoeging zijn bij het aanleren en oefenen van de spellingregels voor de verleden tijd.