Taal oefenen
Taal groep 4
Spelling

Taal groep 4 - Spelling

Schrijf je een -a- of een -aa-?
Schrijf je een -e- of een -ee-?
Schrijf je een -o- of een -oo-?
Woorden met lange of korte klinkers