Taal oefenen
Taal groep 4
Spelling

Taal groep 4 - Spelling

Schrijf je een -t of een -d?

Schrijf je hont of hond?

Wanneer schrijf je woorden met een -t of een -d?

Klik hier om de leeropdracht te maken

Schrijf je een -i- of een -ie-?
Schrijf je een -e- of een -u-?
Schrijf je een -cht of een -gt?
schrijf je een be-, ge- of ver-?
Schrijf je een -ou(w)- of een -au(w)-?