Taal oefenen
Taal groep 4
Woordvorming

Taal groep 4 - Woordvorming

Meervoud: -en (woord verandert niet)
Meervoud: -en (woord verandert)
Meervoud: -en (verdubbeling van medeklinker)