Taal oefenen
Taal groep 5
Spelling

Taal groep 5 - Spelling

Schrijf je een -i- of een -ie-?
Schrijf je een -cht of een -gt?
schrijf je een be-, ge- of ver-?
Schrijf je een -ou(w)- of een -au(w)-?
Schrijf je -eer(d), -aar(d), -oor of -uur?