Taal oefenen
Zinnen knippen
Zinnen knippen

Taal groep 5 - Zinsontleding

Zinnen knippen
1
1
2
2
3
3
4
4
Waar is de zin goed geknipt?
Zinsdeel voor de persoonsvorm vinden