Taal oefenen
Taal groep 8
Woordvorming

Taal groep 8 - Woordvorming

Meervoud: -en (woord verandert niet)
1
 
1
1
 
1
2
 
2
2
 
2
3
 
3
3
 
3
4
 
4
5
 
5
Meervoud: -en (woord verandert)
Meervoud: -en (verdubbeling van medeklinker)
Meervoud: -en (gemengd)