Taal oefenen
Klanken
Klanken

Taal groep 2 - Blok 6

oefenen met g
1
2
3
oefenen met ui
oefenen met au
oefenen met f
oefenen met ei
oefenen met g-ui-au-f-ei