Taal

Spellen van klankzuivere woorden

De leerling kan klankzuivere woorden spellen op basis van de elementaire spelhandeling.


Online oefenen met dit onderwerp