Taal oefenen
Taal groep 8
Spelling

Taal groep 8 - Spelling

Schrijf je een -cht of een -gt?
schrijf je een be-, ge- of ver-?
Schrijf je een -ou(w)- of een -au(w)-?
Schrijf je -eer(d), -aar(d), -oor of -uur?
Schrijf je de -c- als een -k- of een -s-?