Taal
 

Voegwoorden

Voegwoorden

Geschikt voor groep:

Een voegwoord voegt of verbindt vooral zinnen (zinsdelen) aan elkaar. Er zijn twee soorten voegwoorden: nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Een nevenschikkend voegwoord voegt twee hoofdzinnen of twee bijzinnen samen. Een onderschikkend voegwoord verbindt een hoofdzin aan een bijzin.