Taal
 

Meervoud: -en (verdubbeling van medeklinker)

Meervoud: -en (verdubbeling van medeklinker)

Geschikt voor groep:

Oefen met het maken van meervouden met -en. Voorbeelden hiervan zijn deur en deuren. Je plakt er -en achter. Soms moet er meer gebeuren dan alleen -en plakken. Soms komt er een medeklinker bij omdat anders de klank niet meer klopt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pan en pannen. In pan hoor je een korte klank, dus komt er een extra medeklinker bij.