Taal oefenen

Kerndoel 11

Geschikt voor groep:
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen de regels voor het spellen van werkwoorden, regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden en de regels voor het gebruik van leestekens.