Taal

Toepassen van de gelijkvormigheidsregel

De leerling kan de gelijkvormigheidsregel toepassen. Bijvoorbeeld bij hond - honden. De leerling kan de verlengingsregel toepassen (schrijf ik een -d of een -t?).