Taal
 

Schrijf je -eer(d), -aar(d), -oor of -uur?

Schrijf je -eer(d), -aar(d), -oor of -uur?

Geschikt voor groep:

Schrijf je -eer(d), -aar(d), -oor of -uur? Dat is telkens de vraag op deze werkbladen. Het zijn vaste stukjes. De letter 'r' is een plaagletter, want hij laat de ee, eu en oo anders klinken. Luister maar eens naar 'koor' en 'kool'. De letter 'r' trekt een beetje aan de 'oo'.